Elszámolási és forintosítási információk

ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az AVENIDA Zrt. a 2014. évi XL tv. és az MNB 58/2014 rendelete alapján ügyfelei számára elérhetővé teszi a jogszabályilag előírt információkat, dokumentumokat.

Az AVENIDA Zrt. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL tv. és a Magyar Nemzeti Bank elnökének a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete alapján internetes honlapján elérhetővé teszi az alábbi dokumentumokat: 

MNB tájékoztató

Adatváltozás bejelentő nyomtatvány

Igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Tájékoztató a panaszkezelésre vonatkozó szabályokról, a felülvizsgálat folyamatáról

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések adósaival történő elszámolás és szerződésmódosítás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól

Panaszbejelentő a kölcsönszerződés elszámolásával kapcsolatos panasz AVENIDA Zrt.-nél történő előterjesztéséhez

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

 A dokumentumok a "LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK" menüpontban érhetők el.

 

magunkról

Az AVENIDA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2000. évi alapítása óta magyar magánszemély tulajdonában álló pénzügyi vállalkozás, ezzel együtt egy tulajdonosi körhöz kapcsolódó vállalati vagyonkezelőként (holding), valamint ehhez kapcsolódó pénzügyi központként is működik.

A társaság főtevékenységként követelések vásárlásával, valamint különböző pénzügyi finanszírozási konstrukciók bonyolításával foglalkozik: faktoring, kölcsönnyújtás, projektfinanszírozás, lízing, kezességvállalás, valamint mindezek területén pénzügyi tanácsadás.

Az AVENIDA Zrt. mint pénzügyi vállalkozás minden szempontból megfelel a - működési területéből fakadóan igen szigorú - szabályozási feltételeknek, melynek folyamatos ellenőrzését a Magyar Nemzeti Bank látja el.

A tevékenységi körök közül a faktoring ügyletekre a társaság alapítása óta rendelkeztünk engedéllyel, ezt bővítettük ki nemrégiben a hitelezési területtel. Ennek oka a különböző projektek AVENIDA Zrt. általi finanszírozhatósága, illetve a cégcsoporton belüli finanszírozási transzferek jogszerű kezelése.

Több bankkal alakítottunk ki szorosabb üzleti kapcsolatot, melynek keretében - mint a szigorú előminősítésnek megfelelő partner - rendre kapunk ajánlatokat követelések értékesítése tárgyában.

E mellett a Társaság saját befektetésekkel rendelkezik, s azokat kezeli, pénzügyi hidat képez a diverzifikált portfolió elemei között (cash-pool), valamint projektfinanszírozásokban vállal szerepet.

tevékenységeink

Tevékenységeink

Követelések vásárlása
(faktoring)


Különböző szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek kintlévőségeinek megvásárlása a Társaság egyik, alapítás óta folyamatosan végzett tevékenysége, melynek keretében jellemzően ingatlanfedezettel biztosított követeléseket veszünk át.
Alapvetően hitelintézetek által folyósított, fedezettel rendelkező kétes minősítésű követeléseire koncentrálunk, de nem zárkózunk el egyéb hitelezői követelés megvásárlásától sem.
A követelések megvételét (engedményezés) mindig egyedi kockázatelemzés előzi meg.

Pénzkölcsön nyújtás,
pénzügyi lízing


A Társaság a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével jogosult ezen pénzügyi tevékenységek végzésére is. A cél elsősorban a tágabb érdekeltségi körbe tartozó gazdálkodó szervezetek finanszírozási hátterének szabályozott keretek között történő biztosítása. Lakossági ügyfélkörrel nem rendelkezünk.

Befektetések,
vagyonkezelés


A Társaság pénzügyi befektetőként egy szolgáltatói piacon működő vállalkozás 100 %-os tulajdonosa, valamint jelentős értékű ingatlant tart a portfolióban. További befektetésekre egyedi elemzés függvényében kerül sor.

Kezességvállalás,
pénzügyi szolgáltatás
közvetítése

Jellemzően a meglévő ügyfélkör számára végzett kiegészítő pénzügyi szolgáltatások tartoznak ebbe a tevékenységi körbe.

Avenida pénzügyi szolgáltató zrt.

Telefonszám: +36 1 330 5702        Cím: 1036 Budapest, Galagonya utca 5.        Fax: +36 1 430 0375        E-mail: titkarsag@avenidart.hu