Magunkról

Az AVENIDA Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2000. évi alapítása óta magyar magánszemély tulajdonában álló pénzügyi vállalkozás, ezzel együtt egy tulajdonosi körhöz kapcsolódó vállalati vagyonkezelőként (holding), valamint ehhez kapcsolódó pénzügyi központként is működik.

A társaság főtevékenységként követelések vásárlásával, valamint különböző pénzügyi finanszírozási konstrukciók bonyolításával foglalkozik: faktoring, kölcsönnyújtás, projektfinanszírozás, lízing, kezességvállalás, valamint mindezek területén pénzügyi tanácsadás.

Az AVENIDA Zrt. mint pénzügyi vállalkozás minden szempontból megfelel a – működési területéből fakadóan igen szigorú – szabályozási feltételeknek, melynek folyamatos ellenőrzését a Magyar Nemzeti Bank látja el.

A tevékenységi körök közül a faktoring ügyletekre a társaság alapítása óta rendelkeztünk engedéllyel, ezt bővítettük ki nemrégiben a hitelezési területtel. Ennek oka a különböző projektek AVENIDA Zrt. általi finanszírozhatósága, illetve a cégcsoporton belüli finanszírozási transzferek jogszerű kezelése.

Több bankkal alakítottunk ki szorosabb üzleti kapcsolatot, melynek keretében – mint a szigorú előminősítésnek megfelelő partner – rendre kapunk ajánlatokat követelések értékesítése tárgyában.

E mellett a Társaság saját befektetésekkel rendelkezik, s azokat kezeli, pénzügyi hidat képez a diverzifikált portfolió elemei között (cash-pool), valamint projektfinanszírozásokban vállal szerepet.