Tájékoztató

ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK
Az AVENIDA Zrt. a 2014. évi XL tv. és az MNB 58/2014 rendelete alapján ügyfelei számára elérhetővé teszi a jogszabályilag előírt információkat, dokumentumokat.

Az AVENIDA Zrt. a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL tv. és a Magyar Nemzeti Bank elnökének a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelete alapján internetes honlapján elérhetővé teszi az alábbi dokumentumokat:

MNB tájékoztató

Adatváltozás bejelentő nyomtatvány

Igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Tájékoztató a panaszkezelésre vonatkozó szabályokról, a felülvizsgálat folyamatáról

Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések adósaival történő elszámolás és szerződésmódosítás (forintra történő átváltás, kamatmódosulás) kapcsán keletkező jogvita szabályairól

Panaszbejelentő a kölcsönszerződés elszámolásával kapcsolatos panasz AVENIDA Zrt.-nél történő előterjesztéséhez

Elszámolási igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

A dokumentumok a “LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK” menüpontban érhetők el.